<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Barium Live
Integration

Integrera ert IT-landskap och automatisera processer
med Bariums plattform.
linear-grey

Skapa ett ekosystem och orkestrera era processer med Barium

Bariums plattform har kraftfulla integrationsm?jligheter, och kommer med flera alternativ f?r att utbyta data och skapa ett ekosystem av tj?nster. Integrera med n?stan vilket system som helst utan kr?ngel eller komplexitet. Dra nytta av f?rdigbyggda integrationsmallar till popul?ra tj?nster, eller anv?nd v?rt standardiserade och v?ldokumenterade API. V?r ?ppenhet l?ter dig utnyttja och integrera med ny teknik s? som till exempel Robotic Process Automation (RPA) och Artificial Intelligence (AI)

Barium_dubbel_mockup
Barium Live

SKAPA DITT EKOSYSTEM AV TJ?NSTER - INTEGRERA MOT N?STAN ALLT

Med Barium Live har vi gjort det enkelt och smidigt att integrera mot era befintliga system och webbtj?nster. F?rdiga mallar f?r integration och v?rt v?ldokumenterade API eliminerar kr?ngel och komplexitet

Integrationsm?nster

Beroende p? krav finns det flera s?tt att skapa integrationer mellan Barium Live och de system och tj?nster ni vill utbyta information med. H?r presenteras fyra integrationsm?nster.

api

Rest API

Hela plattformen omges av ett v?ldokumenterat REST API vilket skapar kraftfulla integrationsm?jligheter. Kontakta oss f?r API-nyckel.
agent

Integrations Agent

Om ni beh?ver integrera med legacy-applikationer, filservrar eller on-premise l?sningar finns v?r Integrationsagent till hands. Den installeras lokalt och kommunicerar krypterat mot v?r molntj?nst.
data-1

Custom Scripts

Genom att ?ppna upp f?r Custom Scripts, skapas m?jligheten att utbyta data med i princip vilken tj?nst som helst. Exempelvis Zapier, Microsoft Flow, Scrive och Docusign.
folder

ESB

En integration, flera applikationer. Om ni kopplar Barium till en ESB, exempelvis MuleSoft eller Biztalk kommer ni d?rigenom f? tillg?ng till alla uppkopplade tj?nster i ert IT-landskap.

HUR VI KAN GE
DET LILLA EXTRA

Lyssna till Christian Efraimsson, Supportansvarig & Backofficeansvarig, ber?tta mer kring vad f?r krav v?ra kunder st?ller p? oss ang?ende integrationer och hur vi arbetar aktivt f?r att tillm?tesg? de f?rv?ntningarna. Hur vi med hj?lp av integrationer kan ge det d?r lilla extra till v?ra kunder. 

VANLIGA FR?GOR KRING INTEGRATION

KAN JAG INTEGRERA MED MITT AFF?RSSYSTEM?

Ja med st?rsta sannolikhet, och det g?r de flesta av v?ra kunder. Oavsett om det ?r SAP, Movex, M3, IFS, Agresso, MS Dynamics etc s? finns det m?jligheter att integrera till dessa.

 

FINNS KOPPLING MOT SHAREPOINT?

Det g?r bra att integrera mot SharePoint - t?nk p? att det finns olika versioner och leveransmodeller. Exempelvis som molntj?nst eller lokal installation. Bariums processer och ?renden kan visas i portlets inne i SharePoints intran?t. P? samma s?tt kan dokument l?nkas in i Bariums processmodeller. 

KAN V?RT CRM SKAPA ?RENDEN I BARIUM?

Ja det g?r utm?rkt. Exempelvis kan en aff?r st?ngas i ert CRM som sedan triggar ig?ng en "onboardingprocess" av en ny kund inne i Barium.

DOKUMENT-HANTERINGSSYSTEM - G?R DET INTEGRERA?

Barium har djup kunskap om dokumenthanteringsystem, och det finns flera m?jligheter till integration. Vi tillhandah?ller inget eget dokumenthanteringssystem l?ngre, men vi integrerar g?rna mot SharePoint, Opentext, filservrar, Google docs etc.

wave-grey-3

Vill du se exempel fr?n just din bransch?

Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

Upplev digitaliserade arbetsfl?den

Framtidss?kra verksamheten genom att bygga skr?ddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska aff?rsprocesser
Utforska v?ra l?sningar

N?gra av v?ra kunder

                image

                culture

                explore

                search for

                Application Essentials

                explore

                news

                entertainment

                Variety show