<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DIGITALA ARBETSS?TT B?RJAR MED BARIUM LIVE

I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r digital process automation. De kompletterar, ers?tter eller orkestrerar underliggande verksamhetssystem s? snabbt som p?n?gra veckor.
linear-grey
build
DESIGNA

DESIGNA ER NYA APPLIKATION

 • checkboxRita upp processer och arbetsfl?den i det l?ttanv?nda modelleringsverktyget
 • checkboxKoppla anv?ndare och roller f?r att tilldela r?ttigheter
 • checkboxL?gg till formul?r, informationsmodeller och aff?rslogik
 • checkboxAnv?nd modelleringsverktyget f?r att workshopa fram smarta IT-l?sningar i samverkan med IT
INTEGRERA

INTEGRERA OCH AUTOMATISERA

 • checkboxAutomatisera repetitiva arbetsuppgifter
 • checkboxSkapa dynamiska vyer som anpassar sig med arbetsuppgiften
 • checkboxIntegrera med andra system via v?ra olika integrationsgr?nssnitt
 • checkboxAnv?nd RPA, AI, e-signering eller kopplingar till dokumenthanteringssystem
RULLA UT

RULLA UT I VERKSAMHETEN

 • checkboxModernt anv?ndargr?nssnitt som skapas upp automatiskt f?r varje applikation som skapas
 • checkboxInkorg och koppling till email s? att ni kan f? era arbetsuppgifter antingen via mail, mobil eller i er webbl?sare
 • checkboxAutomatisering av manuella och ?terkommande moment sparar tid f?r handl?ggarna
 • checkboxInbyggda nyckeltal och KPI:er som ger ?verblick ?ver hur varje process presterar
 • checkboxSelf Service funktion f?r att skapa listor och rapporter, automatisk populering av Excel-mallar

S?KERHET GENOM ALLT DU G?R

Med Barium Live har vi gjort det enkelt och smidigt att integrera mot era befintliga system och webbtj?nster. Inget kr?ngel eller komplexitet med hj?lp av f?rdigbyggda integrationsmallar eller v?rt v?ldokumenterade API.

Barium Live ?r certifierat enligt standarden ISO-27001 vilket ?r den mest vedertagna och internationellt erk?nda informationss?kerhetsstandarden. All data som lagras i Barium Live sker inom landets gr?nser - och kommer alltid att g?ra det. 

I Barium Live kan du ?ven enkelt styra roll- och beh?righetsstyrd ?tkomst till information och funktioner. P? s? vis kan ni s?kerst?lla s? att endast avsedda personer f?r tillg?ng till specifik information.

Barium_dubbel_mockup

7 SMARTA FUNKTIONER I BARIUM LIVE

process MODELER

Modellera den verksamhetsprocess som ligger till grund f?r den applikation som ska tas fram.

integrate INTEGRATION

H?mta och l?mna data fr?n interna verksamhetssystem eller externa tj?nster och automatisera steg som idag hanteras manuellt.

info FORMUL?R

S?kerst?ll att relevant och strukturerad information f?ngas och sedan bearbetas av olika roller i processen - i en och samma applikation.

list (1) ARBETSUPPGIFT

Notifieringar med exempelvis ett beslutssteg tar processen vidare i r?tt riktning. Se till s? att saker och ting inte faller mellan stolarna och att r?tt person g?r r?tt saker.

list LISTA

Kontroll och ?versikt ?ver p?g?ende ?renden. Listor kan personaliseras efter egna behov och s?kerst?ller processefterlevnad, transparens och f?renklar uppf?ljning.

dashboard DASHBOARD

?vervaka processefterlevnad, ledtider och andra m?tetal f?r att f?rfina arbetss?tt ?ver tid. Du kan ?ven visualisera data i Barium via externa BI-verktyg.

repair HANTERA F?R?NDRINGAR

F?r?dla och optimera applikationer ?ver tid i takt med att verksamheten utvecklas.

wave-grey-faded

Upplev digitaliserade arbetsfl?den

Framtidss?kra verksamheten genom att bygga skr?ddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska aff?rsprocesser
Utforska v?ra l?sningar

N?gra av v?ra kunder

                aviation

                Buy a car

                reading

                Mobile phone

                Application Essentials

                Premier League

                Variety show

                society

                education