<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Applikations Portfolio

                En plattform - o?ndligt antal applikationer. H?r har vi listat ett antal applikationer skapade med hj?lp av Barium Live

                 

                Boka personlig demo
                IN
                PERSONAL
                Introduktion av nyanst?llda
                Introduktion och onboarding av nya anst?llda eller konsulter
                AV
                PERSONAL
                Avsluta anst?llning
                Avslutning och avst?llning av personal eller konsulter p? ett s?kert s?tt
                KO
                PERSONAL
                Kompetensmappning
                Kompetensmappning och utv?rdering av individer och avdelningars kompetensbehov
                LU
                PERSONAL
                L?neutv?rdering
                Utv?rdering av l?n och kompensation
                RR
                PERSONAL
                Reser?kning
                Smidig webbtj?nst f?r kvitto- och utl?ggsredovisning med smidigt processfl?de
                RE
                PERSONAL
                Rekrytering
                Hantera rekryteringsprocessen fr?n behov till ny personal p? plats
                BA
                PERSONAL
                Bakgrundskontroll av anst?llda
                Bakgrundskontroll och utv?rdering av personal som beh?ver tillg?ng till k?nslig information
                BE
                PERSONAL
                Beh?righetsklassning
                Hantering av s?kerhetsklassad personal och beh?righeter
                IN
                ekonomi
                Investeringsans?kan
                Investeringsans?kan och ?skningsprocess f?r b?ttre kontroll med kortare ledtid
                AT
                EKONOMI
                Attesteringsprocess
                Digital attesteringsprocess f?r godk?nnande och genomlysning av kostnader
                BI
                EKONOMI
                Beslut och uppf?ljning av investering
                Beslut och uppf?ljningsprocess f?r nya investeringar
                BU
                EKONOMI
                Budget & prognos
                Digital process f?r att f?nga in budget och prognoser fr?n intressenter
                IF
                EKONOMI
                Ink?psf?rfr?gan
                F? b?ttre koll p? era interna ink?p och minska ledtider till beslut
                AV
                KVALITET
                Avvikelsehantering
                Avvikelsehantering som st?djer processen fr?n anm?lan till ?tg?rd
                PF
                KVALITET
                F?rfr?gan om produktf?r?ndring
                Hantera behov av produktf?r?ndringar genom samtliga intressenter
                ?P
                KVALITET
                ?terkallning av produkter
                Hantering av ?terkallelser av produkter f?r att s?kerst?lla kundn?jdhet och regulatorisk efterlevnad
                FF
                KVALITET
                F?rb?ttringsf?rslag
                F?rb?ttringsf?rslag och idél?da f?r att st?ndigt utveckla verksamheten
                KH
                KVALITET
                Klagom?lshantering
                Klagom?lshantering med webbformul?r och eskalering
                GD
                KVALITET
                GDPR
                Hantera flera processer digitalt f?r att s?kerst?lla efterlevnad enligt GDPR. Till exempel data subjekts r?ttigheter att f? lagrad personlig information och r?tten att bli gl?mda.
                ID
                PRODUKTUTVECKLING
                Idé och innovationshantering
                Idé och innovationshantering f?r att generera nya int?kter
                FP
                PRODUKTUTVECKLING
                F?rfr?gan om ny produkt
                Best?llning och beg?ran av nya produkter eller variationer
                NP
                PRODUKTUTVECKLING
                Nyproduktsutveckling och introducering
                Utvecklingsprocess f?r nya produkter till marknaden
                NL
                PRODUKTUTVECKLING
                Lansering av ny produkt
                F?rb?ttra och samordna er lansering av nya produkter
                OF
                PRODUKTUTVECKLING
                Offertf?rfr?gan
                Beg?r in offerter och kostnadsf?rslag till er produktutveckling
                BP
                IT
                BPMN & processmodellering
                Smidigt processmodelleringsverktyg
                ST
                IT
                Process f?r Service Transition
                IT-st?d f?r att hantera Service Transition processen
                II
                IT
                IT-ink?p
                F? b?ttre koll p? era IT-ink?p med ?kad transparens
                PA
                IT
                Processautomatisering
                Skapa processautomatisering med v?r BPM & Low Code plattform
                RH
                Logistik
                Reklamationshantering
                Effektivisera och digitalisera hela fl?det i processen med ett ?verliggande lager p? din nuvarande l?sning
                OD
                LOGISTIK
                Order till leverans f?r unika projekt
                Hantera er order-till-leveransprocess, s?rskilt l?mpligt f?r era kundanpassade produkter
                LP
                LOGISTIK
                Webbaserad leverant?rsportal
                Webbaserad leverant?rsportal f?r orderbekr?ftelse och ordererk?nnande
                SC
                LOGISTIK
                Handl?ggning av Supply-Chain-Network
                Handl?ggning av f?r?ndringar i ert Supply-Chain-Network
                ED
                LOGISTIK
                EDI Uppl?ggning
                Uppl?ggning av nya leverant?rer
                OP
                LOGISTIK
                Orderprocess
                Digitalisering av speciella orderprocesser som t ex Custom Built Order
                UU
                LOGISTIK
                Upphandlingsunderlag
                Ta in offertf?rfr?gningar till era produkter p? ett strukturerat s?tt
                AF
                ADMINISTRATION
                Arbetsfl?den
                ?rendehantering och arbetsfl?den f?r flera olika behov och verksamhetsomr?den
                KC
                ADMINISTRATION
                Kontaktcenter
                Kontaktcentersystem med integrerad kunskapsdatabas
                ?H
                ADMINISTRATION
                ?rendehanteringssystem
                ?rendehanteringssystem med handl?ggningsst?d och inbyggd automatik
                NK
                ADMINISTRATION
                Introduktion av nya kunder
                Introduktion och onboarding av nya kunder
                NL
                ADMINISTRATION
                Introduktion av nya leverant?rer
                Introduktion och onboarding av nya leverant?rer
                BE
                ADMINISTRATION
                Butiksetablering
                Hantera alla uppgifter i olika planeringsfaser och ?ppna nya butiker

                Vill du f? en demo?

                Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                               society

                               game

                               Super League

                               Mobile Games

                               the weather

                               news

                               Second-hand housing

                               aviation

                               aviation