<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DIGITALA ARBETSS?TT B?RJAR MED BARIUM LIVE

I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r digital process automation. De kompletterar, ers?tter eller orkestrerar underliggande verksamhetssystem s? snabbt som p? n?gra veckor.

SKAPAT F?R SMART VERKSAMHETSUTVECKLING

 • checkboxAutomatiserade arbetsfl?den fr?n start till slut
 • checkbox10x snabbare att skapa IT-st?d
 • checkboxEnkelt gr?nssnitt f?r komplexa fl?den

G?R DET L?TT ATT G?RA R?TT

AUTOMATISERING AV KOMPLEXA ARBETSFL?DEN

Ta ett helhetsgrepp ?ver era arbetsfl?den med automatiserade arbetss?tt som l?per genom hela processen.

SKAPA DIGITALA ARBETSS?TT I ETT ENKELT GR?NSSNITT

Str?mlinjeforma, integrera och samordna era processer s? att dina medarbetare kan samarbeta effektivt.

INTEGRERA MED ENKELHET

Aff?rssystem, CRM eller webbtj?nst? Med Barium Live integrerar du enkelt med hj?lp av v?lkdokumenterade API:er.

F? ERA BEFINTLIGA SYSTEM ATT SAMEXISTERA

Anv?nd Barium Live som ett orkestrerande lager och upplev hur era systemst?d fungerar tillsammans. Friktionsfri och tv?rfunktionell samverkan mellan avdelningsgr?nser.

V?LJ SMART - INTE L?NGA OCH KOSTSAMMA KONSULTPROJEKT

Barium Live skapar ordning bland okoordinerade och l?ngsamma aktiviteter som tyngs ner av manuella ?verl?mningar och ett virrvarr av kalkylark, mail och pappersblanketter. Med digitala och automatiserade arbetsfl?den som kan skapas av verksamheten uppn?r du f?r?ndring 10x snabbare ?n traditionella konsultprojekt.

Innan Barium Live
Group 6681@2x
Med Barium Live
Group 677@2x

UPPN? AUTOMATISERING UTAN PROGRAMMERING

Modellera arbetsfl?den och skapa applikationer - utan programmering. Barium Live g?r det m?jligt f?r verksamheten att p?verka sina egna IT-st?d.

 • checkboxEnkelt gr?nssnitt f?r att skapa komplexa arbetsfl?den
 • checkboxAutomatisera och Integrera mot befintliga system
 • checkboxF?lj upp och analysera era arbetsuppgifter med rapporter
monitor

SKAPA DITT EKOSYSTEM AV TJ?NSTER - INTEGRERA MOT N?STAN ALLT

Med Barium Live har vi gjort det enkelt och smidigt att integrera mot era befintliga system och webbtj?nster. F?rdiga mallar f?r integration och v?rt v?ldokumenterade API eliminerar kr?ngel och komplexitet

?VER 50 APPLIKATIONER
FR?N V?RA KUNDER ATT INSPIRERAS AV

Vad kan du ?stadkomma med Barium Live? Vi har samlat ?ver 50 exempel p? arbets?tt inom ekonomi, personal, IT, produktutveckling med flera som v?ra kunder transformerat med hj?lp av applikationer i Barium Live.

applikations portfolio2

Upplev digitaliserade arbetsfl?den

Framtidss?kra verksamheten genom att bygga skr?ddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska aff?rsprocesser
Utforska v?ra l?sningar

N?gra av v?ra kunder

                image

                game

                Finance

                explore

                explore

                Finance

                aviation

                news

                culture