<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Prismodeller f?r era behov

Bariums plattform g?r att anv?nda f?r ett flertal olika branscher, industrier och till?mpningsomr?den. D?rf?r har vi tagit fram flexibla prismodeller som passar b?st f?r just dina ?nskem?l.
Beg?r offert

Bariums Plattform f?r Digital Process Automation

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som g?r det m?jligt att anpassa efter er organisations specifika behov. Fr?n sm? bolag till globala koncerner. Vill ni b?rja med processmodellering eller digitalisering av en verksamhetskritisk process?

Fr?gor & svar

Har ni flera olika produkter? finns det olika leveransalternativ?

Ja, och nej. Barium Live ?r namnet p? v?r plattform n?r vi levererar den som en ren molntj?nst. Sedan har vi olika paketeringar av denna plattform d?r viss best practices och processer ?r anpassade f?r en viss bransch eller funktion. Kontakta oss f?r att h?ra vad just din l?sning kostar.

Hur k?per man Barium?

Kontakta oss direkt genom att ringa eller fylla i ett formul?r, alternativt att ni kontaktar n?gon av v?ra partners.

Har ni n?gra ramavtal?

Samtliga kommuner landsting/regioner och statliga myndigheter som ?r anslutna till Kammarkollegiets ramavtal kan enkelt avropa Bariums licenser och tj?nster via v?ra partners d?r vi ?r underleverant?rer. Via v?ra partners kan vi erbjuda allt fr?n enklare avrop av licenser och tillh?rande tj?nster till stora projekt. Vi finns med som underleverant?r p? bl a avtalen f?r Informationsf?rs?rjning, Systemutveckling och Grundl?ggande IT. Kontakta oss g?rna f?r mer information.

Vad ?r en anv?ndare? Beh?ver alla en licens?

Alla som skall utf?ra arbetsuppgifter, modellera processer eller skapa applikationer beh?ver en anv?ndarlicens. Personer som enbart ska kunna tillgodog?ra sig information eller processkartor beh?ver en enklare form av licens alternativt ingen alls om ni anv?nder ?ppna webbl?nkar. Kontakta oss vid os?kerhet.

Om jag vill bli partner?

L?s mer om partnerskap p? v?r partnersida eller kontakta oss

Vilken prismodell passar mig b?st?

Kolla p? v?ra olika alternativ och se vilken modell som ligger n?rmast era behov - kontakta oss g?rna direkt s? f?rs?ker vi hj?lpa efter b?sta behov.

                Technology

                Mobile Games

                Variety show

                Blog

                constellation

                Second-hand housing

                education

                Celebrity

                mailbox