<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

V?ra kunder

Vi ?r fantastiskt stolta ?ver v?ra kunder, och det ?r otroligt kul att se hur de agerar som ledare inom sin respektive bransch. Antagligen f?r att de ?r modiga och v?gar hitta nya smarta v?gar att f?rb?ttra sina verksamheter
Nyfiken p? vad vi kan hj?lpa till med?

V?RA KUNDER FINNS ?VERALLT

Det ?r n?got underbart att jobba med processer och verksamhetsutveckling - f?r vi f?r chansen att jobba inom s? m?nga olika branscher.
Genom att vi jobbar brett, s? kan vi ocks? korsbefrukta v?ra kunder med nya insikter, smarta l?sningar och innovationer som ni inte t?nkte fanns. Ena dagen pratar vi logistikprocesser inom retail, n?r vi dagen efter pratar sjukv?rd och den tredje kikar p? introduktion av nyanst?llda inom en offentlig verksamhet. Det ?r precis h?r som det skapas magi och kundv?rde p? riktigt. Ta en titt bland v?ra kundcase s? f?rst?r du ocks?.
Med Barium kan vi i verksamheten sj?lva prioritera vilka processer det kan vara v?rdefullt att digitalisera - allt f?r att minimera sl?seri, minska hanteringstiden och f?rb?ttra uppf?ljningsm?jligheterna

?sa ?berg

F?rs?ljning och Driftsutveckling, Apoteket AB

L?s Apotekets case
Vi skulle inte ha lyckats ?stadkomma det vi gjort om vi inte hade haft tillg?ng till Bariums plattform. Det har gjort att vi snabbt kunnat utveckla omkring 25 olika applikationer som st?ttar verksamheten.

Marcus G?rg?rd

Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA) p? Resurscentrum Region Uppsala

L?s Region Uppsalas case
Barium ?r en katalysator f?r att driva digitalisering och f?r?ndring! Effektiviseringen har frigjort tusentals timmar f?r verksamheten och mer tid kan l?ggas p? v?rdeskapande arbetsuppgifter. Vi har bland annat reducerat v?ra ledtider fr?n 1.5 m?nad till 2 veckor samt ?kat leveransprecisionen fr?n 63% till hela 99%!

Eva-Kristin Magnusson

Application Manager, Selecta

L?s Selectas kundcase
En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit s? framg?ngsrik att den sparar regionen n?stan 9 miljoner kronor varje ?r

V?stra G?talandsregionen

l?s v?stra g?talandsregionens case
Med Bariums hj?lp och Barium Live som st?d f?r vi ett IT-st?d som vi kan anv?nda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma ig?ng med direkt.

Ann Eberhardsson

Chef verksamhetsst?d, Uppsala Vatten

L?s Uppsala Vattens case
Barium Live ?r en pusselbit i v?r digitala plattform som ?r strategiskt viktig och en m?jligg?rare f?r att kontinuerligt ta fram nya innovativa l?sningar f?r en ?kad intern effektivitet

S?ren Sandell

IT-chef, Vasakronan

Secondary CTA
Att vi snabbt och effektivt kan fylla gap i v?ra verksamhetsprocesser utan n?gra st?rre konsultinsatser ?r en styrka i sig

Anders Gustafsson

Verksamhetsutvecklare IT, ONE Nordic

l?s one nordics kundcase
Nu kan vi ge v?ra medlemmar b?ttre service. De f?r b?ttre ?verblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtj?nsten effektiviserar deras arbete, ?r enkel att anv?nda och dessutom ?r s?kerheten betydligt b?ttre. Det ?r v?ldigt stor skillnad j?mf?rt med v?r tidigare tj?nst

Sofie Roy-Norelid,

tidigare chef inom aff?rsutveckling och administration Fastighets?garna Sverige AB

"Vi ?r v?ldigt n?jda med Barium. De f?rstod direkt vad vi beh?vde och har givit oss v?ldigt bra service. Arbetet har dessutom g?tt oerh?rt snabbt, och p? bara n?gon dag hade vi hela processen p? plats. Implementeringen har g?tt v?ldigt smidigt.

Julia Engdahl

Hyresadministrat?r, Willhem

L?s Willhems kundcase

Fler kunder

Vilket omr?de ?r du intresserad av?

Kolla in v?ra olika l?sningar f?r att se om n?gon passar in p? just era behov. Vill ni bolla idéer direkt med oss s? f?r ni g?rna sl? en signal eller l?mna era uppgifter s? h?r vi av oss inom kort.
Utforska l?sningar

                video

                Application Essentials

                city

                the weather

                search for

                reading

                game

                education

                game