<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                ?KA HASTIGHETEN I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

                En plattform f?r att digitalisera administrativa processer och ?ka effekten av befintliga investeringar i aff?rssystem och applikationer f?r tillverkande industri

                 

                Boka demo

                BEHOVET AV NYA PLATTFORMAR OCH ARBETSS?TT

                Hastighet ?r allt, och det s?gs att teknik inte kan starta en transformation - men den kan accelerera densamma. Tillverkande industri st?r inf?r en utmaning likt m?nga industrier, d?r ?kad konkurrens, innovation och nya akt?rer s?tter ny press. Ut?ver detta s? finns oftast ett stort legacy av aff?rssystem och verksamhetssystem som s?tter k?ppar i hjulet. Med Barium f?r ni en plattform som kan komplettera ert ERP f?r att genomf?ra f?r?ndringar fr?n f?rsta dagen.

                 

                ?KAD INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLINGSTAKT

                Ta fram nya produkter till marknaden snabbare f?r att utvidga f?rs?ljningsf?nster och minska risken f?r prispress och tappade marknadsandelar.

                GENOMF?R
                F?R?NDRINGAR SNABBARE

                Hantera ert legacy genom att modernisera och konsolidera era IT-system med en plattform som till?ter f?r?ndring.

                F?B?TTRA TRANSPARENS
                OCH KONTROLL

                Skapa en st?rre transparens inom organisationen och synligg?r f?rb?ttringsomr?den inom ledtid, leverensprecision och kvalitet.

                KOMPLETTERA
                ERA AFF?RSSYSTEM

                L?t inte ert aff?rssystem s?tta begr?nsningar f?r takten ni driver f?r?ndring. Utg? ifr?n verksamhetens processer och skapa verksamhetsst?d som anv?ndarna ?lskar.

                L?S OM V?RA KUNDER

                Kvalitetss?krad Supply Chain-process f?r livsviktig utrustning fr?n Getinge
                F?retag Getinge Sterilization
                Anst?llda ca 300
                Oms?ttning: ca 650 mn SEK
                Bransch: Tillverkande industri/h?lsa
                Autoliv f?rb?ttrar processen kring leverant?rsers?ttningar
                F?retag Autoliv ?r en global industrikoncern som ?r v?rldsledande inom teknik f?r att g?ra fordonstrafiken s?krare. Autoliv anv?nder Barium Live f?r att hantera leverant?rsers?ttningar f?r skador, f?rseningar eller brister som uppst?r f?r material som skall anv?ndas i produktionen.
                Anst?llda Med sina 65 000 anst?llda ?r leverant?rsers?ttningar en kritisk process och innan implementationen av Barium Live s? fick man knappt ers?ttning f?r h?lften av de uppkomna kvalitetsbristerna som hade p?verkan p? produktion.
                Oms?ttning: Autoliv oms?tter ca. 80 miljarder SEK och f?r att beh?lla sin position p? marknaden ?r det viktigt att kunna anpassa sig efter hur verksamheten arbetar - och det snabbt. Processen f?r ers?ttnings?renden tog enbart 4 veckor att f?rdigst?lla.
                Bransch: Som ett industri och tillverkande f?retag ?r ledtider av allra st?rsta vikt. Med Barium Live har Autoliv kunnat reducera sina ledtider p? dessa ?renden med 57% och har n?tt n?stan 100% ers?ttningsniv?.

                Till?mpningsomr?den

                Onboarding och offboarding
                Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
                Order till leverans

                Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.

                Fler applikationer
                Innovation & utveckling
                Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter och tj?nster f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
                Produktutveckling
                I dagens konkurrensutsatta marknad har ni inte tid att arbeta i gamla och trubbiga system f?r att sk?ta er produktutveckling. Verksamheten beh?ver r?tt verktyg f?r att driva organisationen fram?t. Om inte r?tt f?ruts?ttningar finns sker arbetet ofta utanf?r befintliga system och personberoendet ?kar medan produktiviteten och f?r?ndringstakten blir lidande. Fler applikationer
                Investering

                Interna investeringar sker ofta i form av ink?p. Inom tillverkande industrier handlar det ofta om stora investeringar och det kr?vs n?gon form av investerings request - det ska uppr?ttas business case, attesteras p? r?tt niv? och r?knas p? b?de ROI och avskrivningar. S?kerst?ll s? att r?tt person, f?r r?tt information, vid r?tt tidpunkt. 

                Fler applikationer
                Onboarding och offboarding
                Order till leverans
                Innovation & utveckling
                Produktutveckling
                Investering
                Onboarding och offboarding
                Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
                Order till leverans

                Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.

                Fler applikationer
                Innovation & utveckling
                Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter och tj?nster f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
                Produktutveckling
                I dagens konkurrensutsatta marknad har ni inte tid att arbeta i gamla och trubbiga system f?r att sk?ta er produktutveckling. Verksamheten beh?ver r?tt verktyg f?r att driva organisationen fram?t. Om inte r?tt f?ruts?ttningar finns sker arbetet ofta utanf?r befintliga system och personberoendet ?kar medan produktiviteten och f?r?ndringstakten blir lidande. Fler applikationer
                Investering

                Interna investeringar sker ofta i form av ink?p. Inom tillverkande industrier handlar det ofta om stora investeringar och det kr?vs n?gon form av investerings request - det ska uppr?ttas business case, attesteras p? r?tt niv? och r?knas p? b?de ROI och avskrivningar. S?kerst?ll s? att r?tt person, f?r r?tt information, vid r?tt tidpunkt. 

                Fler applikationer

                DIGITALA PROCESSER INOM TILLVERKANDE INDUSTRI

                Nya och ?kade f?rv?ntningar hos kunder st?ller krav p? tillverkningsindustrin att hitta nya och smartare s?tt att arbeta – och som allra helst g?r att inf?ra snabbt och i mindre steg f?r att minska aff?rsrisk. Genom digitalisering av administrativa processer s? g?r det erh?lla kraftiga f?rb?ttringar p? sista raden genom satsningar inom produktutveckling, innovation, varuf?rs?rjning, kvalitet, HR, finans och ink?p f?r att n?mna n?gra.

                “N?got jag ?r tacksam f?r varje dag ?r den enkla uppf?ljningen som vi har i Barium. Det underl?ttar verkligen mitt arbete och skapar en sinnesro.”

                Vicki Tomas, H?llbarhet och Juridik
                Apoteket AB

                KUNSKAPSBIBLIOTEK

                Produktblad Barium Live
                I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r [...] L?s mer
                Kundcase VGR
                VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
                Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
                Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
                White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
                Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

                Vill du se exempel fr?n just din bransch?

                Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                               Application Essentials

                               fashion

                               Super League

                               Mobile phone

                               city

                               city

                               culture

                               society

                               car