<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                DIGITALA PROCESSER
                F?R RETAIL

                ?ka innovation och digitaliseringstakt med Barium Live

                 

                Boka demo

                Transformera f?r?ldrade arbetss?tt till digitala

                Barium Live kan komplettera era befintliga aff?rssystem, ers?tta legacy-produkter och digitalisera processer i samma tempo som omv?rlden kr?ver. Med Barium kan ni digitalisera era arbetss?tt och processer p? bara n?gra veckor.

                GENOMF?R
                F?R?NDRINGAR SNABBARE

                Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i f?r?ndringsarbetet. L?t verksamheten driva digitaliseringsarbetet med en plattform skapad f?r dem.

                Kundcase: Selecta

                ?KA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA ADMINISTRATION

                Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer d?r regelefterlevnad, effektivitet och sp?rbarhet blir viktigt.

                Kundcase: NetOnNet

                B?TTRE ?VERBLICK
                OCH KONTROLL

                Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad med hj?lp av v?ra smarta applikationer.

                V?ra kunder

                KOMPLETTERA
                BEFINTLIGA SYSTEM

                Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem s? att ni kan driva den digitala f?r?ndringen i h?g takt utan begr?nsningar fr?n era gamla system.

                Kundcase: Apoteket

                L?S OM V?RA KUNDER

                Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser - ersatte flera IT-system
                F?retag Apoteket AB
                Anst?llda ca 3 500
                Oms?ttning: 19,8 md SEK
                Bransch: H?lsa och sk?nhet
                NetOnNet v?ljer enkelhet i sin digitaliseringsresa - effektiviserar processer f?r utveckling av egna m?rkesvaror
                F?retag NetOnNet
                Anst?llda ca 500
                Oms?ttning: 3,8 md SEK
                Bransch: Elektronik & hush?llsverktyg

                Till?mpningsomr?den

                Digital storecheck
                S?kerst?ll s? allt i butiken ?r redo f?r dagen och s?kerst?ll ett enhetligt ansikte ut?t.Fler applikationer
                REKLAMATIONSHANTERING

                Skapa digital hantering f?r avvikelse- och reklamationshantering. 

                Fler applikationer
                Onboarding och offboarding
                Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
                Fr?n order till leverans
                Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.Fler applikationer
                Produktutveckling
                Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
                GDPR
                Hantera flera processer digitalt f?r att s?kerst?lla efterlevnad enligt GDPR. Till exempel data subjekts r?ttigheter att f? lagrad personlig information och r?tten att bli gl?mda.Fler applikationer
                Digital storecheck
                REKLAMATIONSHANTERING
                Onboarding och offboarding
                Fr?n order till leverans
                Produktutveckling
                GDPR
                Digital storecheck
                S?kerst?ll s? allt i butiken ?r redo f?r dagen och s?kerst?ll ett enhetligt ansikte ut?t.Fler applikationer
                REKLAMATIONSHANTERING

                Skapa digital hantering f?r avvikelse- och reklamationshantering. 

                Fler applikationer
                Onboarding och offboarding
                Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
                Fr?n order till leverans
                Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.Fler applikationer
                Produktutveckling
                Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
                GDPR
                Hantera flera processer digitalt f?r att s?kerst?lla efterlevnad enligt GDPR. Till exempel data subjekts r?ttigheter att f? lagrad personlig information och r?tten att bli gl?mda.Fler applikationer

                PLATTFORM F?R DIGITALA PROCESSER INOM RETAIL

                Detaljhandeln och den konsumentdrivna verksamheten st?r inf?r en tilltagande konkurrenssituation, fr?mst driven av e-handeln. Genom sin globala r?ckvidd s? ?r det inte bara konkurrenterna runt h?rnet som utmanar era kunder. Dagens kunder ?r p?l?sta, otrogna och st?ller h?ga krav p? sina leverant?rer. Det r?cker inte att effektivisera era stora informations- och varufl?den. Den nya konkurrenssituationen kommer driva behov av att ?ka innovationstakten, effektivisera interna och externa processer och fila p? varenda procent i varuf?rs?rjningskedjan.

                “Barium m?jligg?r ett skr?ddarsytt arbetss?tt och en tydlig ?verblick av arbetsuppgifter som ger f?ruts?ttningar f?r snabbare och enklare framtagning av egna m?rkesvaror till v?ra kunder. Detta g?r oss mer effektiva och v?ra kunder n?jdare”

                Markus Koch, aff?rsutvecklingschef
                NetOnNet AB

                KUNSKAPSBIBLIOTEK

                Produktblad Barium Live
                I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r [...] L?s mer
                Kundcase VGR
                VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
                Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
                Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
                White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
                Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

                Vill du se exempel fr?n just din bransch?

                Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                               education

                               Real estate

                               reading

                               Premier League

                               society

                               car

                               the weather

                               explore

                               the weather