<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Digital l?sning f?r ?kad medborgarservice genom effektivare hantering av ?renden

                Automatisera och digitalisera processer f?r att minska administrationen och frig?ra tid och resurser. Skapa smarta IT-st?d av era processer som s?kerst?ller r?tt information, till r?tt individ i r?tt tid – utan l?nga utvecklingsprojekt.
                Boka demo

                MER TID ?VER, OCH MINDRE STRESS

                M?nga offentliga verksamheter brottas idag med en uppsj? av f?r?ldrade it-st?d som oftast utg?rs av eftersatta verksamhetssystem. Det ?r verksamhetssystem som oftast ?r stupr?rsfokuserade och som hindrar verksamheten fr?n att arbeta p? ett ?nskv?rt s?tt f?r att ta steg i den digitala utvecklingen. Konsekvenserna av detta ?r allt som oftast att en hel del arbete bedrivs utanf?r systemet vilket indirekt ger effekter p? efterlevnad, kvalitet och personberoende. Vi brukar ben?mna det som ett ”dialogt-arbetss?tt” – det vill s?ga vi f?r in information i ett digitalt format men n?r sj?lva handl?ggningen tar vid s? skriv information ut och hanteras manuellt.


                Samtidigt ser vi idag tydliga m?nster i att fokus f?r en IT-avdelning f?rflyttas fr?n drift och f?rvaltning till utveckling av digitala tj?nster och f?rm?gor. I m?nga fall handlar det om att ta vara p? den information som finns, men som i m?nga fall kanske ligger ”isolerad” i enskilda system. F?rflyttningen kommer troligtvis initialt inneb?ra att en verksamhet inf?rskaffar sig fler system men som ?vertid kan harmonisera systemfloran och snarare g? mot konsolidering av system.

                Till?mpningsomr?den

                Lagar, regler och f?rordningar

                Inom offentlig verksamhet finns det en uppsj? av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifr?n HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-st?d med hj?lp av Barium Live som s?kerst?ller s?v?l regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

                • Egenkontroller
                • Ans?kan om skolskjuts
                • Kr?nkande behandling av elev
                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING

                Med Barium Live erbjuds en f?rdigpaketerad kontaktcenterl?sning som kan f?r?ndras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. L?sningen syftar till att f?rb?ttra hanteringen av ?renden och ge medborgarna en mer kvalitetss?krad och b?ttre service.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                Interna best?llningar och godk?nnande

                Inom offentlig verksamhet ?terfinns m?ngder av arbetsmoment som fortfarande ?r pappersintensiva och manuella i sin hantering. Beh?righetsf?rfr?gningar, f?r?ndring av anst?llningsavtal, sjukanm?lan eller bokning av konferens ?r n?gra exempel d?r s?v?l Excel-filer som PDF:er och penna och papper utg?r arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt f?r signering av underlag.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                Insamling av information

                Under ett verksamhets?r finns det en rad ?terkommande arbetsmoment som inneb?r att vi samlar in information, attesterar och godk?nner f?r att sedan sammanst?lla till en rapport. Det kan handla om alltifr?n felanm?lningar och synpunkter fr?n medborgare, till arvode f?r f?rtroendevald eller hantering av innovationsf?rslag.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                ?rendehantering

                Skapa skr?ddarsydda ?rendefl?den som handl?ggningsst?d bakom er e-tj?nster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte st?djer era arbetss?tt. Skapa ett strukturerat arbetss?tt f?r handl?ggningen som str?cker sig fr?n e-tj?nsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entrepren?rer.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                En v?g in

                Med Barium Live erbjuds en l?sning som hanterar ?renden fr?n s?v?l externa formul?r p? hemsidan som funktionsbrevl?dor. Hantera ?renden p? ett strukturerat - fr?n registrering till ansvarig f?rvaltning och hela v?gen ut till externa entrepren?rer - med automatisk ?rendetilldelning och Analysera och f?lj upp vilka ?rendetyper som ?r mest f?rekommande med hj?lp av smidiga statistik och rapporteringsm?jligheter.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                RPA

                F? ut mer v?rde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-l?sning och flytta fokus fr?n att automatisera enskilda moment till se ?ver processen fr?n start till slut. F?nga upp ostrukturerad information och ?verl?mna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till n?sta roll eller system.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                Lagar, regler och f?rordningar
                KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING
                Interna best?llningar och godk?nnande
                Insamling av information
                ?rendehantering
                En v?g in
                RPA
                Lagar, regler och f?rordningar

                Inom offentlig verksamhet finns det en uppsj? av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifr?n HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-st?d med hj?lp av Barium Live som s?kerst?ller s?v?l regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

                • Egenkontroller
                • Ans?kan om skolskjuts
                • Kr?nkande behandling av elev
                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING

                Med Barium Live erbjuds en f?rdigpaketerad kontaktcenterl?sning som kan f?r?ndras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. L?sningen syftar till att f?rb?ttra hanteringen av ?renden och ge medborgarna en mer kvalitetss?krad och b?ttre service.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                Interna best?llningar och godk?nnande

                Inom offentlig verksamhet ?terfinns m?ngder av arbetsmoment som fortfarande ?r pappersintensiva och manuella i sin hantering. Beh?righetsf?rfr?gningar, f?r?ndring av anst?llningsavtal, sjukanm?lan eller bokning av konferens ?r n?gra exempel d?r s?v?l Excel-filer som PDF:er och penna och papper utg?r arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt f?r signering av underlag.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                Insamling av information

                Under ett verksamhets?r finns det en rad ?terkommande arbetsmoment som inneb?r att vi samlar in information, attesterar och godk?nner f?r att sedan sammanst?lla till en rapport. Det kan handla om alltifr?n felanm?lningar och synpunkter fr?n medborgare, till arvode f?r f?rtroendevald eller hantering av innovationsf?rslag.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                ?rendehantering

                Skapa skr?ddarsydda ?rendefl?den som handl?ggningsst?d bakom er e-tj?nster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte st?djer era arbetss?tt. Skapa ett strukturerat arbetss?tt f?r handl?ggningen som str?cker sig fr?n e-tj?nsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entrepren?rer.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                En v?g in

                Med Barium Live erbjuds en l?sning som hanterar ?renden fr?n s?v?l externa formul?r p? hemsidan som funktionsbrevl?dor. Hantera ?renden p? ett strukturerat - fr?n registrering till ansvarig f?rvaltning och hela v?gen ut till externa entrepren?rer - med automatisk ?rendetilldelning och Analysera och f?lj upp vilka ?rendetyper som ?r mest f?rekommande med hj?lp av smidiga statistik och rapporteringsm?jligheter.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras
                RPA

                F? ut mer v?rde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-l?sning och flytta fokus fr?n att automatisera enskilda moment till se ?ver processen fr?n start till slut. F?nga upp ostrukturerad information och ?verl?mna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till n?sta roll eller system.

                 

                F? inspiration till processer som kan digitaliseras

                GENOMF?R F?R?NDRINGAR SNABBARE

                Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i f?r?ndringsarbetet. L?t verksamheten driva digitaliseringsarbetet med en plattform skapad f?r dem.

                - Vi skulle inte ha lyckats ?stadkomma det vi gjort om vi inte hade haft tillg?ng till Bariums plattform. Det har gjort att vi snabbt kunnat utveckla omkring 25 olika applikationer som st?ttar verksamheten.

                Marcus G?rg?rd, Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA) p? Resurscentrum Region Uppsala

                ?KA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA ADMINISTRATION

                Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer d?r regelefterlevnad, effektivitet och sp?rbarhet blir viktigt.

                - Med Bariums hj?lp och Barium Live som st?d f?r vi ett IT-st?d som vi kan anv?nda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma ig?ng med direkt.

                Ann Eberhardsson, Chef verksamhetsst?d, Uppsala Vatten

                B?TTRE ?VERBLICK OCH KONTROLL

                Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad med hj?lp av v?ra smarta applikationer.

                - Det har det g?tt v?ldigt snabbt och smidigt att samarbeta med Barium. Ett agilt arbetss?tt, flexibilitet, kreativa f?rslag, snabbhet och korta ledtider var andra f?rdelar. Tre utbildningsdagar, d?refter implementerades l?sningen p? ett par veckor.

                Controller/Enhetschef, Svensk kommun

                KOMPLETTERA BEFINTLIGA
                SYSTEM

                Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem s? att ni kan driva den digitala f?r?ndringen i h?g takt utan begr?nsningar fr?n era gamla system.

                - En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit s? framg?ngsrik att den sparar regionen n?stan 9 miljoner kronor varje ?r

                V?stra G?talandsregionen 

                L?S OM V?RA KUNDER

                Region Uppsala tar ?gandeskap f?r sin egen digitaliseringsresa
                F?retag Region Uppsala
                Anst?llda ca 32 500
                Oms?ttning: 2,3 md SEK
                Bransch: Region
                VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering
                F?retag V?stra G?talandsregionen
                Anst?llda ca 55 000
                Oms?ttning: 62 md SEK
                Bransch: Regioner
                Uppsala vatten f?r b?ttre fl?de i processerna med hj?lp av barium
                F?retag Uppsala Vatten
                Anst?llda 220
                Oms?ttning: 525 mn SEK
                Bransch: Kommun/VA

                MED BARIUM LIVE ERBJUDS

                En digital-l?sning som st?djer era tv?rfunktionella arbetss?tt och samexistera med befintliga system som inte ?r ?ndam?lsenliga.

                “Vi har efter diskussion med V?stra G?talands-regionen (VGR) f?tt nya uppslag p? l?sningar. Vi ?r ?vertygade om att vi, i och med att vi i stort s?tt har samma uppdrag, har mycket att vinna p? genom att samverka och l?ra av andra regioner/landsting.”

                Marcus G?rg?rd, Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA)
                Region Uppsala

                KUNSKAPSBIBLIOTEK

                Produktblad Barium Live
                I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r [...] L?s mer
                Kundcase VGR
                VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
                Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
                Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
                White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
                Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

                Vill du se exempel fr?n just din bransch?

                Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                               game

                               constellation

                               constellation

                               Second-hand housing

                               Blog

                               aviation

                               Technology

                               game

                               video