<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

F?rb?ttra kundn?jdhet med b?ttre leveransprecision

Genom att digitalisera processer blir det m?jligt s?kerst?lla ?verl?mningar och skapa transparens mellan b?de interna och externa intressenter
Boka demo

Digitalisera hela v?rdekedjan

V?rdekedjan ?r inte starkare ?n sin svagaste l?nk, och i takt med fler leverant?rer, globala utmanare och nya kundm?ten s? blir det viktigare att ta kontrollen ?ver sina processer. Stora som sm?.

F?rb?ttra leveransprecision och kundn?jdhet
Med en sammanh?llande process kommer samarbete fungera b?ttre mellan avdelningsgr?nser och akt?rer. Era kunder f?rv?ntar sig toppenservice oavsett kontaktyta
Genomf?r f?r?ndringar snabbare
B?rja f?rb?ttra processer och er verksamhet i flera sm? steg. Nu kr?vs inga gigantiska projekt f?r att b?rja ta steg mot en mer digital verksamhet
B?ttre ?verblick och kontroll
Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad men hj?lp av v?ra smarta applikationer.
Komplettera era aff?rssystem
Bariums plattform kompletterar era befintliga system s? att ni kan driva den digitala f?r?ndringen i h?g takt utan begr?nsningar fr?n era gamla system.

Digitala processer inom Demand och Supply Chain

?kade f?rv?ntningar hos kunder st?ller nya krav p? leverant?rer att hela tiden f?rb?ttra och optimera sina informations och varufl?den - ?ven de mindre och mer st?djande fl?dena som tidigare har skett manuellt. Kunder kommer st?lla h?gre krav p? hantering av fler och mindre leverant?rer, hantering av aff?rer via flera kanaler och det kommer kr?vas en f?rm?ga att snabbt st?lla om sin verksamhet och sina system efter nya krav.

Exempel p? till?mpningsomr?den

Order till leverans

Leverera best?llningar och orders med f?rb?ttrad leveransprecision som tillfredsst?ller kundernas h?gt st?llda krav. Med b?ttre transparens blir det enkelt att se vart flaskhalsar uppst?r.

Optimering av varuf?rs?rjningen

F?rb?ttra f?rflyttning av gods, och sk?t administration kring f?rflyttning av lager, volymer eller information med hj?lp av Barium.

Orderhantering f?r mindre leverant?rer

Hantera leverant?rer utan EDI, perfekt f?r mindre eller tillf?lliga leverant?rer som ni vill kunna hantera effektivt och med b?ttre leveransprecision.

St?d till produktionslinor

Hantera tillverkning och varuf?rs?rjning av avvikande och skr?ddarsydda produkter, samt se till att de levereras i r?tt tid till kund.

V?ra kunders ber?ttelser

Kvalitetssa?krad Supply Chain-process fo?r livsviktig utrustning

P? mindre ?n ett kvartal implementerade Getinge Sterilization en k?rbar process med fem delprocesser och cirka 20 olika roller. Tiden det tar att producera en ny maskin har f?rkortats i och med att alla informations?verl?mningar automatiserats, och de ansvariga har f?tt kontroll ?ver processen samtidigt som alla inblandade har f?tt mer ordning och reda i sitt vardagliga arbete. Tidigare gjordes denna kontroll genom en Excelfil som skickades fram och tillbaka mellan anst?llda, vilket var sv?rhanterligt och r?rigt – och ingen visste hur det egentligen l?g till. Nu vet alla involverade i Getinges Supply Chain-process vad de f?rv?ntas g?ra, n?r de f?rv?ntas vara klara samt vad som h?nder i processen n?r de utf?rt sina arbetsuppgifter.

Getinge

F?retag: Getinge Sterilization inom Getinge Group

Ansta?llda: 370

Omsa?ttning: drygt 700 miljoner SEK

Snabbare produktion

Ordning och reda

M?tbar process

?kad effektivitet

Selecta effektiviserar k?rnprocessen
- en resa fr?n manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin l?nsamhet och f?rsvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner p? arbetsplatser och i offentliga milj?er. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som st?d i organisationen har de kunnat synligg?ra arbetet och d?rigenom effektiviserat sin k?rnprocess. Ta del av deras resa fr?n manuell till digital orderhantering.

Selecta

F?retag: Selecta AB

Antal anst?llda: 500

Orter: 34

Konsoliderade system

N?jdare kunder

Kortare ledtid

Boka demo

Vill ni se hur era fl?den g?r att digitalisera? Fyll i formul?ret eller ring oss direkt s? ber?ttar vi mer.

                Application Essentials

                Blog

                car

                culture

                education

                car

                Technology

                Premier League

                Second-hand housing