<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Skapa applikationer
av era aff?rsprocesser

Barium digitaliserar aff?rsprocesser, kompletterar aff?rssystem och effektiviserar verksamheter inom samtliga branscher
Boka personlig demo

Skaffa f?rm?gan att h?nga med i den snabbare f?r?ndringstakten

Oavsett bransch talas det idag om en ?kad f?r?ndringstakt, nya krav fr?n kunder, kostnadspress och regulatoriska krav. Samtidigt ser vi en trend d?r verksamheten idag st?r f?r majoriteten av IT-ink?p och d?r klassiska prestationsm?tt kring driftss?kerhet, konsolidering och vattenfallsprojekt ser sig utmanade mot f?rm?gor som snabbhet, anpassningsbarhet, flexibel priss?ttning och ett fokus p? innovationsf?rm?ga

P? Barium vill vi d?rf?r erbjuda en standardplattform som g?r det m?jligt f?r verksamheten att driva p? IT-utvecklingen med digitalisering och effektivisering av aff?rsprocesser - utan att g?ra avkall kring prestanda, drifts?kerhet och f?rm?gan att konsolidera system.

H?r vill vi presentera en bredd av anv?ndningsomr?den f?r v?r plattform - vart vill ni b?rja?

Vi hj?lper v?ra kunder att:

 • Skapa applikationer f?r verksamhetskritiska processer
 • Effektivisera och automatisera manuella arbetsuppgifter
 • Skapa processefterlevnad och sp?rbarhet
 • Minska kostnader f?r IT-projekt
 • ?kad f?rm?gan att f?r?ndra och anpassa sig snabbt
 • F? verksamhet och IT att komma n?rmare varandra

V?ra kunders ber?ttelser

Selecta effektiviserar k?rnprocessen
- en resa fr?n manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin l?nsamhet och f?rsvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner p? arbetsplatser och i offentliga milj?er. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som st?d i organisationen har de kunnat synligg?ra arbetet och d?rigenom effektiviserat sin k?rnprocess. Ta del av deras resa fr?n manuell till digital orderhantering.

Selecta

F?retag: Selecta AB

Antal anst?llda: 500

Orter: 34

Konsoliderade system

N?jdare kunder

Kortare ledtid

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Allt ifr?n “Kundrundan” - en daglig kontroll av alla 394 butiker till att hantera felexpeditioner, incidenter, reklamationer och egeninspektioner. Detta har gjort att de kan minimera sl?seri, minska hanteringstiden och f?rb?ttra uppf?ljningsm?jligheterna. Dessutom har de kunnat st?nga ner tv? gamla IT-system.

?sa ?berg, F?rs?ljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, H?llbarhet och juridik, s?g snabbt m?jligheterna med en ny low code plattform och har p? kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end.

Tv? projekt som letade efter en systeml?sning till samma m?lgrupp

Kvalitetsfunktionen - Beh?vde ett ers?ttningssystem f?r att registrera och bed?ma: felexpedition och incidenter, reklamationer samt milj?avvikelser.

F?rs?ljning och Driftutveckling - Beh?vde ett system f?r att digitalisera flera interna processer.

Apoteket (sv - st?rre)

F?retag: Apoteket

Bransch: Retail

L?sningsm?nster: Komplettera och ers?tt

Vasakronan n?r n?sta niv? med Barium
- fr?n kundunders?kning till kundservice

Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina verksamhetsprocesser inom omr?dena HR, juridik, leverans och kundtj?nst.

FR?N KUNDUNDERS?KNING TILL KUNDSERVICETomas Nordlund som ?r systemf?rvaltare p? Vasakronan ber?ttar att f?retaget, redan ?r 2012, s?g ett ?kat behov fr?n HR-avdelningen att digitalisera en rad manuella processer som bland annat r?rde dokumenthanteringssystemen vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare. I dag har de ut?kat anv?ndningen av Barium Live ytterligare, vilket har m?jliggjort att Vasakronan p? ett effektivt s?tt kan automatisera fler manuella rutiner, som tidigare varit tidskr?vande f?r verksamheten. L?s ber?ttelsen f?r att se hur Sveriges st?rsta fastighetsf?retag anv?nder Low Code f?r att skapa applikationer snabbare.

Anv?ndningsomr?den hos Vasakronan:

 • HR- och rekryteringsbest?llningar
 • Rapportering om arbetsplatsolyckor och incidenter
 • Intresseanm?lningar fr?n leverant?rer
 • GDPR-efterlevnad
 • Periodisk system?versyn
 • ...och m?nga fler omr?den
Vasakronan

F?retag: Vasakronan

?kad kundn?jdhet genom en f?rb?ttrad kundservice

B?ttre ?verblick och f?rm?ga till analysera data

F?rm?gan till att snabbt kunna agera och anpassa systemst?det

Konsoliderade system som kommunicerar med varandra

Boka Demo

Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort. Gl?m inte att skriva ner ert intresseomr?de samt bransch.

                game

                image

                education

                Application Essentials

                Mobile Games

                Buddhism

                game

                Mobile Games

                car