<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Guiden till smarta arbetss?tt f?r verksamheten

                Vi vet inte hur omva?rlden kommer att fo?ra?ndras, men vi vet att det kommer
                att se annorlunda ut. Trygghet ligger da?rfo?r i fo?ra?ndring genom flexibla, smarta arbetss?tt som ger verksamheten r?tt f?ruts?ttningar.

                DPA m?jligg?r tv?rfunktionella arbetss?tt. Ett fundament av broar byggs mellan avdelningar och skapar synergier som m?jligg?r en effektiv och friktionsfri samverkan. Ist?llet f?r det traditionella silo-t?nket d?r en avdelning ?r specialister p? sitt omr?de och arbetar p? sin kammare - utan att ta h?nsyn till resterande delar av organisationen.

                I den h?r guiden belyser vi just skillnaderna mellan dessa typer av organisationer, de processorienterade organisationer mot de traditionella. Ni kommer ?ven, via ett test, kunna avg?ra vilken kategori ni faller under.

                Bland annat kommer vi dyka djupare inom ?mnena:

                • Processorienterade vs traditionella organisationer
                • Vilka drivkrafter finns det f?r att digitalisera verksamheten
                • Test: Identifiera er mognadsfas
                • Hur g?r du f?r att g? fr?n traditionella arbetss?tt till nya, smartare s?tt att arbeta?

                 

                Fyll i formul?ret f?r att ladda ner guiden

                               education

                               game

                               education

                               image

                               reading

                               Buy a car

                               news

                               Mobile Games

                               Mobile Games