<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                DIGITAL TRANSFORMATION

                Vad ?r digital transformation och hur kan du accelerera den?

                Digital transformation, eller digitalisering, har p?verkat och p?verkar alla branscher. Fr?n att ha varit en m?jligg?rare och ett revolutionerande verktyg f?r privatpersoner med hemdator, b?rbart ljud i fickan och plastkort ist?llet f?r kontanter.

                Idag handlar det om robotar som sk?ter kundsupport, att testa den nya IKEA-soffan hemma med hj?lp av f?rst?rkt verklighet (AR) eller r?st styra din dammsugare. Aldrig har 20 ?r g?tt s? snabbt och takten kommer inte stanna av de kommande 20 ?ren. Att kalla det transformation ?r dessutom att f?rminska det hela. F?r n?r dessa kapitel bokf?rts i historieb?ckerna kommer det antagligen vara tal om en digital revolution.

                Den digitala transformationen vi st?r i idag, har tydligt p?verkat hur befintliga akt?rer g?r sina aff?rer j?mf?rt med bara f?r n?gra ?r sedan och en stor anledning till det ?r att digitaliseringen ?ppnat upp nya m?jligheter f?r nya akt?rer med hj?lp av ny teknik. Kundernas beteenden har f?r?ndrats radikalt och de ?r mer f?r?ndringsben?gna ?n n?gonsin, f?r att inte n?mna otrogna.

                Du kan s?kert n?mna b?de en och sju saker d?r digitaliseringen har p?verkat din organisation och din bransch.

                • S?ljer ni samma saker nu som f?r 10 ?r sedan?
                • ?r kunden densamma?
                • N?r ni kunderna p? samma s?tt?
                • Ser aff?ren likadan ut? 

                ?r ditt svar ”ja” p? samtliga fr?gor s? ?r din verksamhet unik.

                Det ?r skillnad p? digital transformation och digitalisering

                Man kan tycka att ”k?rt barn har m?nga namn” n?r det g?ller digital transformation och digitalisering, men det finns en p?taglig skillnad mellan dessa begrepp.

                Att digitalisera ?r att ta n?got befintligt och g?ra en digital variant av det. Enkelt exemplifierat: En PDF ist?llet f?r ett papper.

                Digital transformation ?r n?got helt annat. En transformation ?r ett resultat av flera f?r?ndringar, som tillsammans skapar den mer omfattande sl?ktingen ”transformation”. N?r det g?ller digital transformation s? beh?ver fr?gor av storleken ”st?rre” b?de st?llas och besvaras. N?gra av dem n?mns i tidigare stycke ?ven om de kr?ver viss omformulering f?r att skapa ett s? kallat ”nyl?ge”.

                F?r att genomf?ra en digital transformation kr?vs givetvis en uppsj? av digitaliseringsinitiativ. Exempel p? dessa fr?n v?r v?rld ?r:

                Variationen av digitaliseringsinitiativ ?r lika m?nga som antalet verksamheter och processer. D?rf?r finns det i regel en eller flera personer i varje verksamhet, vars uppgift ?r att identifiera b?de s? kallade flaskhalsar och nya initiativ. Titlarna varierar ofta, men m?let ?r detsamma: Att driva f?r?ndring och utmana status quo. 

                Varf?r digitalisering? 

                Digital teknik bidrar b?de till f?rb?ttringar av befintliga produkter, tj?nster och processer och ?ven till att frig?ra tid och resurser till att skapa helt nya. Vi hittar helt enkelt nya s?tt som omkullkastar och ers?tter de gamla.

                Idag ?r det s?llan en fr?ga om ja eller nej n?r det g?ller digitalisering. Det ?r en ren prioriteringsfr?ga – vad ska man b?rja med? Enligt v?r erfarenhet ?r det bra att b?rja med mindre k?rnprocesser i verksamheten, f?r att snabbt kunna se vilket v?rde det har f?r att sedan arbeta sig vidare. 

                Tillv?gag?ngss?tten och leverant?rer ?r dessutom plural i kvadrat, vilket g?r det sv?rt f?r best?llare att veta i vilken korg ?ggen ska ligga. M?nga sprider dem i flera korgar i form av olika ?ndam?lsv?nliga verktyg, andra satsar p? plattformar f?r att kunna skapa mer nytta, men fr?n en och samma plats.

                Riskerna med digital transformation

                Att genomf?ra en digital transformation kr?ver som sagt en rad f?r?ndringar. Och att genomf?ra f?r?ndring ?r ingen barnlek. Dels f?r att vi som m?nniskor ?verlag ogillar f?r?ndringar, faktum ?r att enbart 3% uppger att de gillar f?r?ndring, men dels kr?vs det ocks? en eller flera tydliga f?r?ndringsledare som har f?rm?ga att f? med sig organisationen.

                Risken ?r d?rmed ?verh?ngande att effekterna av ett digitaliseringsinitiativ helt uteblir om du inte har med dig organisationen. Och faller en, faller alla som det heter.

                En organisation som s?tter sig p? tv?ren ?r ofta ett resultat av ett underm?ligt ledarskap. Ofta ?r det en s?dan enkel parameter som att medarbetarna inte k?nner att de f?tt vara med och p?verka. D?rf?r ?r det viktigt att tidigt ha ett tydligt ?gandeskap med en liten grupp fr?n olika avdelningar som drar projektet vidare.

                F?r?ndringsledning ?r en ytterst viktig parameter inom digitalisering och digital transformation, men som kr?ver ett helt eget avsnitt. Vill du l?sa mer om f?r?ndringsledning s? har vi skrivit flera guider inom ?mnet:

                Vart ska du b?rja? 

                Som tidigare n?mnt s? handlar varken digitalisering eller digital transformation om ja eller nej, utan det ?r en fr?ga om prioritering. S? vart ska du b?rja?

                F?r?ndringar p?verkar oss m?nniskor p? olika s?tt. Inom verksamhetsutveckling och f?r?ndringsledning pratas det ofta om f?r?ndringskurvan, eller curve of change. Denna kurva ?r en illustration f?r hur m?nniskor i regel p?verkas av f?r?ndringar.

                Den som ?tar sig uppdraget att genomf?ra transformationen g?r enklast i att titta p? hur andra har lyckats, eller misslyckats. ?r det exempelvis en god idé att trycka in alla f?r?ndringar i ett svep? F?rmodligen inte.

                Ut?ver f?r?ndringsledning s? ?r n?mligen kultur en annan helt avg?rande parameter i en digital transformation. En kultur som uppmuntrar och v?gar f?r?ndras. Den h?r kulturen s?tter sig inte under ett projekt, utan kr?ver flera och g?rna sm? iterationer.

                S? vart ska du b?rja? B?rja d?r du f?r mest effekt med minsta m?jliga f?r?ndring. Och sen stegar du dig vidare till n?sta, och n?sta och n?sta. D? hinner kulturen s?tta sig och de st?rre f?r?ndringarna blir smidigare att genomf?ra. 

                Digital transformation handlar om processer, oavsett om du vill eller inte

                Processer ?r ett begrepp som inte alltid f?r blommorna att blomma, men f?r att lyckas med en digital transformation s? kommer allt i grunden handla om processer. Det vill s?ga en beskrivning av olika f?rlopp.

                Det beh?ver d?rf?r kanske knappt n?mnas att ha koll p? dina processer ?r A och O.

                H?r ?r en lista p? b?de guider och artiklar inom detta ?mne:

                 

                Vill du se exempel fr?n just din bransch?

                Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                               video

                               entertainment

                               Real estate

                               aviation

                               culture

                               aviation

                               Second-hand housing

                               Buddhism

                               Super League