<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Blogg

                Bli inspirerad av v?r blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
                Niclas Lundberg | 2020-01-14

                Transformationen fr?n kaos till ordning

                Retail ?r en bransch som, liksom som m?nga andra, st?r inf?r en omv?lvande f?r?ndring. F?r att det ska bli en lyckosam f?r?ndringsresa kr?vs [...]

                1 min
                Retail
                ,
                DPA
                Olle Swedberg | 2019-10-02

                100% leveransprecision - utopi eller verklighet?

                Leveransprecision ?r ett nyckeltal som distribuerade bolag h?ller varmt om hj?rtat. Den avsl?jar b?de kundrelationer och den egna f?rm?gan a [...]

                3 min
                kpi
                ,
                Retail
                Olle Swedberg | 2019-09-17

                ?r er reklamationshantering en tickande bomb?

                Gratis returer kan vara en absolut avg?rande anledning till varf?r en kund v?ljer att handla fr?n just dig. Av alla k?p blir hela 30% reture [...]

                6 min
                Retail
                Niclas Lundberg | 2019-05-28

                H?r ?r arbetss?tten och systemen som Retail beh?ver byta ut

                Manuella processer, avsaknad av transparens, h?ga kostnader f?r gamla trubbiga system som inte riktigt erbjuder den funktionalitet som efter [...]

                5 min
                Retail
                Niclas Lundberg | 2019-05-22

                5 L?rdomar fr?n seminariet “digitala revolutionen inom retail” med Computer Sweden

                Tillsammans med IDG och Computer Sweden anordnade vi p? Barium ett frukostseminarium med fokus p? digitalisering inom retail. Under denna so [...]

                7 min
                Digital transformering
                ,
                Retail
                Niclas Lundberg | 2019-05-17

                Vilka utmaningar inom Retail kan du l?sa med hj?lp av IT?

                Retail genomg?r en f?r?ndring utan motstycke just nu med tekniska innovationer och global konkurrens i br?schen. Tillsammans bidrar de till [...]

                5 min
                Retail
                Niclas Lundberg | 2019-05-03

                4 ANLEDNINGAR TILL VARF?R RETAIL BEH?VER DIGITALISERA INTERNA PROCESSER

                I Norden ?r vi duktiga p? att sl? oss sj?lva f?r br?stet och k?nna att vi ligger i framkant vad g?ller digitalisering. Tro och sanning ?r do [...]

                4 min
                Digital transformering
                ,
                Retail
                Niclas Lundberg | 2019-03-20

                NetOnNet v?ljer Barium som partner f?r sin fortsatta tillv?xt

                Med sin digitala historia och fokus p? enkelhet har NetOnNet valt att ta n?sta steg i att effektivisera och digitalisera sina interna proces [...]

                3 min
                Nyheter
                ,
                SWE
                ,
                Retail
                Niclas Lundberg | 2019-02-25

                4 trender fr?n Nrf - digital transformation inom retail

                NRF, Retail’s Big Show & Expo ?r en ?rlig m?ssa som anordnas i New York och kallas ofta f?r “Retails Mecka” p? grund av m?ssans storlek och [...]

                6 min
                Digital transformering
                ,
                Retail
                1
                ...

                               search for

                               Application Essentials

                               Buy a car

                               car

                               city

                               Super League

                               Premier League

                               Super League

                               explore