<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Blogg

                Bli inspirerad av v?r blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
                Olle Swedberg | 2019-08-23

                30 MILJARDERSFR?GAN F?R OFFENTLIG SEKTOR - VEM V?GAR DRA AV PL?STRET?

                Vid det h?r laget har de flesta nog bekantat sig med de 30 miljarderna som offentlig sektor l?gger p? IT och d?r majoriteten av de pengarna [...]

                5 min
                Digital transformering
                ,
                Offentlig sektor
                ,
                Fredrik Selander | 2017-08-29

                Norrt?lje Kommun pratar digitalisering inom Samh?llsbyggnad p? Business Live 20 september

                Det pratas v?ldigt mycket om digitalisering, men det ?r inte alltid s? tydligt vilken verksamhetsnytta som skall skapas av alla dessa teknik [...]

                3 min
                Digital transformering
                ,
                Offentlig sektor
                ,
                Fredrik Selander | 2017-08-28

                Lansering av Den Digitala Kommunen – satsning av Barium och Pulsen

                Digitaliseringen inom offentlig sektor, och kommunal sektor i synnerhet har varit en het potatis i dagens samh?lle. Fr?gan engagerar – skatt [...]

                2 min
                Offentlig sektor
                Fredrik Selander | 2017-03-28

                Digitalisering av processer inom offentlig sektor

                M?jligtvis blir detta ?ret d? vi slutar prata om digitalisering och ist?llet l?gger ordet till handlingarna. Fokus kommer ist?llet ?terigen [...]

                7 min
                Offentlig sektor
                Fredrik Selander | 2016-08-11

                VGR ger sitt b?sta tips vid inf?rande av processverktyg

                    Att inf?ra processverktyg kan bidra till kraftfulla besparingar genom att digitalisera och f?renkla ?rendeprocesser. I filmen ber?ttar S [...]

                1 min
                IT
                ,
                HR
                ,
                Offentlig sektor
                Fredrik Selander | 2016-07-28

                Tips vid inf?rande av Kontaktcenter, och varf?r f?ll valet p? Barium Live?

                   M?nga kommuner och offentliga verksamheter satsar stort p? Kontaktcenter som ett s?tt att ?ka kundn?jdhet samtidigt som verksamheten kan [...]

                2 min
                Offentlig sektor
                Fredrik Selander | 2016-06-30

                Hur involverar ni verksamheten vid nya IT-initativ?

                    M?nniskan ?r f?r?ndringsoben?gen av naturen, d?rf?r ?r det naturligt att det blir motst?nd vid inf?rande av nya IT-system, processer och [...]

                1 min
                IT
                ,
                HR
                ,
                Offentlig sektor
                Fredrik Selander | 2016-06-21

                Digitaliseringen v?ssar processerna inom offentliga sektorn

                ?h nej, kanske ni t?nker redan nu. Finns det n?gonstans det inte skrivs om digitalisering idag? Faktum ?r att digitaliseringen omn?mns inte [...]

                6 min
                Digital transformering
                ,
                Offentlig sektor
                Fredrik Selander | 2016-06-12

                Varf?r inf?ra system f?r Kontaktcenter?

                     Fler och fler kommuner v?ljer att inf?ra Kontaktcenter som en ny organisatorisk del f?r att hantera ?renden. ?r det en trend eller vad [...]

                2 min
                IT
                ,
                Offentlig sektor
                1
                ...

                               Technology

                               Finance

                               video

                               Buy a car

                               Mobile phone

                               Foreign exchange

                               culture

                               constellation

                               aviation