<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Blogg

                Bli inspirerad av v?r blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
                Olle Swedberg | 2019-08-23

                30 MILJARDERSFR?GAN F?R OFFENTLIG SEKTOR - VEM V?GAR DRA AV PL?STRET?

                Vid det h?r laget har de flesta nog bekantat sig med de 30 miljarderna som offentlig sektor l?gger p? IT och d?r majoriteten av de pengarna [...]

                5 min
                Digital transformering
                ,
                Offentlig sektor
                ,
                Niclas Lundberg | 2019-05-08

                Framg?ngsfaktorer F?r en lyckad digitalisering av processer

                Internet ?r fullt av leverant?rer som alla h?vdar att just dessa ?r f?rtr?ffliga p? digitalisering och digital transformation - och m?nga ha [...]

                5 min
                Digital transformering
                ,
                low code
                Fredrik Selander | 2018-11-20

                Nya s?tt att bygga applikationer och IT-st?d

                Vad finns det f?r innovationer som kan ers?tta systemutvecklare, eller ?ka dess produktivitet? Dr?mmen om att kunna skapa applikationer och [...]

                6 min
                Digital transformering
                ,
                low code
                Niclas Lundberg | 2018-11-09

                Bristen p? utvecklare, och utmaningen med l?ngsam digitaliseringstakt (och hur du l?ser det)

                M?nga f?retag och myndigheter st?r idag inf?r en stor kompetensbrist bland IT-personal, och allra fr?mst i form av utvecklare och programmer [...]

                8 min
                Digital transformering
                ,
                low code
                Mika Jolanki | 2018-03-08

                Vad ?r Low Code?

                Vad ?r Low Code och No Code plattformar? En plattform d?r anv?ndare kan skapa skr?ddarsydda applikationer och IT-st?d med hj?lp av grafiska [...]

                9 min
                Digital transformering
                ,
                low code
                Fredrik Selander | 2017-11-13

                Vad ?r low code plattformar, och vilka problem l?ser de?

                I Sverige, och framf?rallt utanf?r IT-avdelningen s? ?r begreppet Low Code ?nnu relativt ok?nt. Men i v?r omv?rld s? ?r det en av de snabbas [...]

                3 min
                low code
                1
                ...

                               image

                               Mobile phone

                               Go abroad

                               Buy a car

                               culture

                               Buddhism

                               Finance

                               education

                               reading