<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                Blogg

                Bli inspirerad av v?r blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
                Niclas Lundberg | 2020-05-11

                Distansarbete st?ller nya krav p? dig med personalansvar

                Vi lever i en f?r?nderlig tid. De senaste m?naderna har vi st?llts inf?r en pandemi som st?ller allt vi vant oss vid p? sin spets och f?r di [...]

                5 min
                HR
                Niclas Lundberg | 2019-08-21

                Varf?r ?r en bra onboarding s? viktig?

                Visste du att en bra onboarding kan ?ka chansen att beh?lla nyanst?llda med hela 82% och att produktiviteten ?kar med 70%? Det kan l?ta extr [...]

                6 min
                HR
                Marcus Westling | 2017-12-18

                Mailkorgen som arbetsverktyg – en av orsakerna till stress

                I takt med att tekniken g?r fram?t har tillg?ngen till information ?kat. Med hj?lp av dina mobila enheter kan du nu egentligen svara p? mail [...]

                3 min
                HR
                Fredrik Selander | 2017-05-03

                Digitala processer p? M?tesplats HR - Del 2

                F?rra veckan bj?ds p? strategiska och taktiska l?rdomar fr?n HR-cheferna p? Volvo Group och Bj?rn Borg – nu ?r det dags att bli mer konkret [...]

                7 min
                HR
                Fredrik Selander | 2017-04-26

                Trendspaning fr?n M?tesplats HR – Del 1

                Barium har bes?kt M?tesplats HR, tidigare omn?mnt Personalvetardagarna i Stockholm f?r att fylla p? med insikter och framtidsspaning ifr?n b [...]

                6 min
                HR
                Fredrik Selander | 2017-04-04

                3 bortgl?mda omr?den d?r HR-avdelningen kan digitaliseras

                  Den gamla personalavdelningen har under flera ?r st?pts om till att bli allt mer strategisk med ett tydligare fokus p? de aff?rsst?djande [...]

                7 min
                HR
                H?kan Str?mbeck | 2016-09-01

                S? v?ssar du processerna inom HR

                Det ?r inte s? m?nga ?r sedan vi hade personalavdelningar vars huvudsakliga arbete gick ut p? hantera personaladministrativa fr?gor. Idag pr [...]

                9 min
                HR
                Fredrik Selander | 2016-08-11

                VGR ger sitt b?sta tips vid inf?rande av processverktyg

                    Att inf?ra processverktyg kan bidra till kraftfulla besparingar genom att digitalisera och f?renkla ?rendeprocesser. I filmen ber?ttar S [...]

                1 min
                IT
                ,
                HR
                ,
                Offentlig sektor
                My Jonsson | 2016-08-02

                S? kan IT-chefen processoptimera inom HR

                Skrivbordet b?rjar fyllas med post-it lappar best?ende av To-Do’s, en kollega/chef g?r f?rbi och ger en bl?nkare om n?got man inte f?r gl?mm [...]

                8 min
                HR
                1

                               image

                               Second-hand housing

                               culture

                               Celebrity

                               Information

                               Premier League

                               game

                               culture

                               car