<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

澳门|(皇家赌场)

                INGEN KAN G?RA ALLT - MEN ALLA KAN G?RA N?GOT

                Covid-19 utmanar v?ra arbetss?tt och rutiner - d?rf?r vill vi bidra med det vi kan b?st.

                Barium bjuder in till dialog

                Under parollen ”ingen kan g?ra allt - men alla kan g?ra n?got”, bjuder vi p? Barium in offentliga organisationer och n?ringslivet i Sverige till en dialog.

                Utmaningarna drabbar s?v?l privat som offentlig sektor, men tillsammans kan vi hitta l?sningar och smartare arbetss?tt som underl?ttar vardagen. Vi vill bidra med tid och resurser som kr?vs f?r att st?tta de som drabbats i sp?ren av Covid-19 framfart.

                NU M?STE ALLT G? SNABBARE
                - UTAN MISSTAG

                I tider som dessa m?ste h?nder och f?tter arbeta effektivare och smartare - utan misstag. Med v?r produkt, Barium Live, kan vi erbjuda ett digitalt st?d som s?kerst?ller framdrift. Oavsett om ni beh?ver effektivisera v?rd och omsorg, HR-relaterade processer eller best?llningar och f?rfr?gningar ?r vi ?vertygade om att vi kan hj?lpa er. V?ra kunder finns i alla olika branscher och beh?ver hj?lp med olika utmaningar, n?gra exempel ?terfinns nedan.

                N?got som samtliga av dessa omr?den har gemensamt ?r vikten av att samla in information och sedan agera utifr?n fr?n korrekt data. Med hj?lp av Barium Live kan ni skapa en "cockpit" som g?r det enklare att fatta r?tt beslut, vid r?tt tidpunkt och f?r r?tt personer.

                medical mask
                Arbetsmilj? och h?lsorapportering
                Onboarding av tillf?llig personal
                Onboarding av tillf?llig personal
                Fr?n felanm?lan till ?tg?rder av olika slag
                Fr?n felanm?lan till ?tg?rder av olika slag
                agreement
                Kommunikation mellan olika instanser

                Arbetsmilj? och h?lsorapportering

                V?ra arbetss?tt och v?r arbetsmilj? har f?r?ndrats. Kontoret har f?rflyttats till hemmet och kommunikationen har blivit allt viktigare. Arbetsgivaren ?r skyldig att tillgodose en l?mplig arbetsmilj? - ?ven om arbetsplatsen har f?rflyttats. 

                Tre saker som ?r viktigare ?n n?gonsin:

                • checkboxArbetsmilj?
                • checkboxH?lsostatus
                • checkboxKommunikation
                mock-macbook-halsokontroll

                COVID-19 F?R?NDRAR V?RA
                ARBETSS?TT OCH V?R ARBETSMILJ?

                covid-19

                 

                SOM ARBETSGIVARE BEH?VER DU T?NKA OM

                Ut?ver de arbetss?tt som till?mpas inom organisationen ?r det m?nga som flyttat kontoret till hemmet.

                D? ?r det viktigt att arbetsgivaren ser ?ver sina skyldigheter gentemot de anst?llda och skapar en trygg och fungerande situation - ?ven om arbetet sker fr?n annan ort. H?r har vi samlat n?gra av de punkterna som ?r mest centrala f?r arbetsgivare runt om i landet att ha i ?tanke. 

                Vi ?r ?vertygade om att vi tillsammans kan hitta ?nnu fler omr?den som kan effektivisera ert dagliga arbete. Till detta har vi uppr?ttat en f?rslagsl?da som ?r ?ppen f?r allm?nheten.

                Ingen kan g?ra allt - men alla kan g?ra n?got

                 

                Fyll i formul?ret f?r att skicka ett intresseanm?lan eller kontakta oss direkt p?: hello@barium.se

                 

                Hur kan vi hj?lpa er?

                Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                Upplev digitaliserade arbetsfl?den

                Framtidss?kra verksamheten genom att bygga skr?ddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska aff?rsprocesser
                Utforska v?ra l?sningar

                N?gra av v?ra kunder

                               car

                               Buddhism

                               culture

                               Information

                               aviation

                               Technology

                               search for

                               Super League

                               news