<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

TRANSFORMERA MANUELLA ARBETSS?TT TILL DIGITALA
INOM 5 VECKOR

Framtidss?kra verksamheten genom att bygga skr?ddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska aff?rsprocesser

Snabbt, flexibelt och med f?r?ndring i fokus

modeling-gradient

F? era system
att samverka

Tr?tt p? system som inte l?ngre ?r ?ndam?lsenliga? Med Barium Live skapas en sammanh?llande f?rm?ga som kan samexistera med ett eller flera system. Sluta hantera ?terkommande arbetsmoment med Excel och mejl p? ett ostrukturerat s?tt. 

tornado-gradient

G? fr?n digilogt
till digitalt

Arbetar ni digilogt och upplever att ert arbetss?tt ibland ?r ett ostrukturerat kaos? Data kommer in digitalt men behandlas sedan analogt. F? ordning p? oredan genom att tillsammans ta fram l?sningar som digitaliserar och automatiserar ert nya arbetss?tt end-to-end.

rocket-gradient

Accelerera digitaliseringstakten

Skapa f?ruts?ttningar d?r det ?r enkelt att att g?ra r?tt, d?r alla arbetar p? ett standardiserat s?tt som g?r att m?ta p?. Med Barium Live kan ni implementera nya s?tt att arbeta p? inom bara n?gra veckor. Dessutom finns v?ra erfarna experter med p? hela resan om det skulle beh?vas.

BARIUMS ARBETE
MOT COVID-19

Under parollen ”ingen kan g?ra allt - men alla kan g?ra n?got”, bjuder vi p? Barium in offentliga organisationer och n?ringslivet i Sverige till en dialog.Utmaningarna drabbar s?v?l privat som offentlig sektor, men tillsammans kan vi hitta l?sningar och smartare arbetss?tt som underl?ttar vardagen. Vi vill bidra med tid och resurser som kr?vs f?r att st?tta de som drabbats i sp?ren av Covid-19 framfart.

covid 19 3

S? MYCKET KOSTAR
DINA F?R?LDRADE
SYSTEM - VARJE ?R

Enligt en unders?kning som genomf?rdes av ett flertal fackf?reningar spenderar de som under merparten av sin arbetstid anv?nder sig av olika digitala redskap 30 minuter per dag till att kompensera f?r bristf?lliga IT-system. Det kan l?ta lite men i st?rre organisationer v?xer det snabbt till stora f?rluster i b?de produktivitet och pengar. 

L?s mer
L?s mer

Bariums leveransmodell

Som ny kund och anv?ndare av Barium Live s? v?ntar en trygg onboarding tillsammans med v?ra experter.

Se filmen som f?rklarar hur! 

V?ra kunders ber?ttelser

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

?sa ?berg, F?rs?ljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, H?llbarhet och juridik, s?g snabbt m?jligheterna med en ny low code plattform och har p? kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end. [...]

Apoteket (sv)

F?retag: Apoteket

Bransch: Retail

L?sningsm?nster: Komplettera och ers?tt

Rewell skapade applikationer p? tre veckor
- digitaliserade hela verksamheten fr?n grunden

Krister Nilsson, VD p? Rewell ber?ttar hur de lyckades digitalisera verksamhetens processer p? bara tre veckor.

Rewell (sv)

F?retag: Rewell

Bransch: Medtech

L?sningsm?nster: Komplettera och ers?tt

Selecta effektiviserar k?rnprocessen
- en resa fr?n manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin l?nsamhet och f?rsvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner p? arbetsplatser och i offentliga milj?er. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som st?d i organisationen har de kunnat synligg?ra [...]

Fr?n 63% till 99% leveransprecision

N?jdare kunder

Reducerat ledtider fr?n 1,5 m?nader till 10 arbetsdagar

Selecta

F?retag: Selecta AB

Antal anst?llda: 500

Orter: 34

Vill du integrera era system?

Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

                news

                Mobile phone

                education

                mailbox

                news

                Second-hand housing

                Real estate

                aviation

                Second-hand housing